nurse with patient

Hãy làm việc cùng nhau

Chúng tôi sẽ giúp sự nghiệp của bạn tiến xa hơn để bạn có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn. Tham gia vào một nhóm quan tâm đến những điều lớn lao và cả những điều nhỏ nhặt.

Tìm hiểu thêm

Cung cấp một trải nghiệm chăm sóc vượt trội cho mọi người

Hơn 1.25 triệu người chúng tôi phục vụ trên toàn tỉnh B.C. là nguồn cảm hứng đằng sau các giá trị cốt lõi của chúng tôi: chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi người, chúng tôi luôn học hỏi, và chúng tôi cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về Y tế Duyên hải Vancouver (VCH)
pharmacy crop

ĐẶT SỨC KHỎE CỦA BẠN LÊN HÀNG ĐẦU TRONG MÙA ĐÔNG NÀY

Mùa này, điều quan trọng là phải giữ cho bản thân khỏe mạnh, tránh bị ốm hoặc bị thương và biết tìm kiếm sự chăm sóc khi cần thiết ở đâu.

Tìm hiểu thêm về việc chăm sóc trong mùa đông

Để cung cấp dịch vụ chăm sóc xuất sắc, cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver (VCH) hợp tác với Bộ Y tế, Đại học British Columbia, Chăm sóc Sức khỏe Providence (PHC), Phân ban Bác sĩ Gia đình, Hội đồng Địa hạt Bệnh viện Khu vực Duyên hải và các cơ quan y tế khác của B.C., cũng như các đối tác tổ chức từ những khu vực công, tư và phi lợi nhuận. Chúng tôi tri ân các tình nguyện viên và thành viên cộng đồng đã hào phóng quyên góp cho các quỹ và tổ chức hỗ trợ của chúng tôi để chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc an toàn, có phẩm chất.

Tin mới nhất

Thomus Donaghy Overdose Prevention Site Relocated

Vancouver General Hospital pilots new plant-rich menu items for health of patients and planet

Measles notification for locations in Richmond

VCH to relocate withdrawal management program

New report from Chief Medical Health Officer: water systems, housing temperatures and Indigenous cultural practices - at high risk due to climate change

Construction starts on Sechelt Hospital Emergency Department upgrades

VCH sounds a warning about carbon monoxide poisoning

Staying safe during first cold weather stretch of the season

Richmond Hospital redevelopment reaches milestone

Fire extinguished at Vancouver General Hospital

Dịch vụ & Tài nguyên

Truy cập các dịch vụ và thông tin chăm sóc sức khỏe đa dạng và phẩm chất cao để hỗ trợ sức khỏe và an sinh của quý vị.

Tìm một địa điểm

Cơ quan Vancouver Coastal Health điều hành hơn 120 địa điểm, bao gồm các bệnh viện, trung tâm chăm sóc khẩn cấp và chăm sóc chính cũng như các địa điểm khác trên toàn bộ các khu vực Coastal, Richmond và Vancouver tại B.C.

Bệnh nhân & khách thăm viếng

Cung cấp một trải nghiệm chăm sóc vượt trội cho mọi người

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi hân hạnh được chăm sóc cho hơn 1.25 triệu người dân British Columbia.

Hãy làm việc cùng nhau

Chúng tôi sẽ giúp sự nghiệp của bạn tiến xa hơn để bạn có thể giúp người khác cảm thấy tốt hơn. Tham gia vào một nhóm quan tâm đến những điều lớn lao và cả những điều nhỏ nhặt.