Geometric pattern of mountains

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

BC Wide Indigenous Toll-Free Crisis and Support Line - KUU-US Crisis Support Line: 1-800-588-8717

Harm reduction: Toward the Heart 

Chương trình này cung cấp dịch vụ đánh giá và điều trị dựa vào cộng đồng dành cho thanh thiếu niên, người lớn và các gia đình mắc chứng rối loạn ăn uống. Việc điều trị có thể bao gồm tư vấn cá nhân, nhóm và/hoặc gia đình, theo dõi y tế và hỗ trợ dinh dưỡng.

How to access

 • Eligibility

  Richmond residents aged 11 and older with a diagnosis of Anorexia Nervosa or Bulimia Nervosa.

 • Nhận được sự giới thiệu

  Cần có giới thiệu của bác sĩ. Fax giấy giới thiệu đã điền đầy đủ tới (604) 244-5487.

  Mẫu giới thiệu MHSU của cộng đồng Richmond

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
 • Thứ hai:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ ba:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ tư:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ năm:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ sáu:   8:30 sa to 4:30 ch
 • Thứ bảy:   Đã đóng
 • Chủ nhật:   Đã đóng

How to get there

There is a pay parking lot adjacent to the building. Bus stops are located on Westminster Highway. The office is located 10 minutes from the Richmond-Brighouse Station.

6100 Bowling Green Road

Access various Vancouver Coastal Health services from 6100 Bowling Green Road.

Chương trình Rối loạn Ăn uống

Chương trình Rối loạn Ăn uống cung cấp hỗ trợ ngoại trú và tiếp cận các phương pháp điều trị cho thanh thiếu niên và người lớn mắc chứng chán ăn tâm thần, chứng cuồng ăn và các chứng rối loạn ăn uống liên quan.