Ang Youth Clinics ay naglalaan ng kompidensyal nla konsultasyon sa kalusugan para sa lahat ng mga kabataan sa pamamagitan ng drop-in o appointment. Kami ay dedikado sa mga klinikal na kapaligiran na ligtas sa kultura at na tumatanggap sa sekswalidad at kasarian ng lahat ng mga indibidwal na gumagamit ng mga serbisyong ito.

Mga serbisyo sa youth clinics

Ang aming libre at kompidensyal na drop-in services para sa mga kabataang hanggang 24-taong-gulang:

 

  • may contraception (libre hanggang 24-taong-gulang) at  de-resetang gamot na referral na available,
  • libreng emergency contraception (Plan B),
  • HIV at STI (sexually transmitted infections) testing at libreng pagpapagamot,
  • HIV point-of-care (instant) testing,
  • PrEP para sa HIV prevention,
  • Konsultasyon at pagpasok ng IUD (hormonal/copper) at implant (kailangan ng appointment),
  • pregnancy testing at next steps counselling,
  • mga pagpapabakuna,
  • suporta at resources sa mga alalahanin sa mental health,
  • counselling sa pagbawas ng paggamit sa tabako/produkto ng tabako,
  • hindi urgent na suporta at follow-up sa sekswal na karahasan,
  • libreng condoms,
  • harm reduction supplies at
  • specialist referral, kung kinakailangan.

Resources

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Boulevard Youth Clinic at Pacific Spirit Community Health Centre

  2110 West 43rd Avenue Vancouver
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  East Van Youth Clinic at Robert & Lily Lee Community Health Centre

  1669 East Broadway Vancouver
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Foundry Richmond Sexual Health Clinic

  #101-5811 Cooney Road Richmond
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Knight Street Youth Clinic at South Community Community Health Centre

  6405 Knight Street Vancouver
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Youth Clinic at Gibsons Health Unit

  821 Gibsons Way Gibsons
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Youth Clinic at North Shore Foundry

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Youth Clinic at Parkgate Community Health Centre

  2nd floor, 3625 Banff Court North Vancouver
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Youth Clinic at Pender Harbour and District Health Centre

  5066 Francis Peninsula Road Madeira Park
 • Youth Clinic at qathet General Hospital

  5000 Joyce Ave, Third floor Powell River
 • Mga sentro nang kalusugan ng kom unidad

  Youth Clinic at Sechelt Health Unit

  PO Box 1040, 5571 Inlet Avenue Sechelt