Ang Vancouver Coastal Health (VCH) ay nangangakong maghatid ng mahusay na pangangalaga sa mga pasyente, kliyente, at mga naninirahan, kabailang na sa First Nations, Métis at mga Inuit

Ang VCH ay ang sentro ng health care innovation, research, at academic excellence na nag-aambag sa local, national at global health care ecosystem at naghahatid ng specialized care sa mga pasyente sa ating rehiyon at sa buong province.

Ang aming mga serbisyo at pasilidad ay nasa loob ng mga tradisyunal na teritoryo ng Heiltsuk, Kitasoo-Xai'xais, Lil'wat, Musqueam, N'Quatqua, Nuxalk, Samahquam, shíshálh, Skatin, Squamish, Tla'amin, Tsleil-Waututh, Wuikinuxv, at Xa'xtsa.

Kapag iniisip ng karamihan ng mga tao ang health care, ang una nilang naiisip ay ang mga ospital.

Bagama't marami kaming mga serbisyo na inaalok sa 13 ospital na aming pinapalakad, nag-aalok din kami ng iba't-ibang mga programa at serbisyo, kabilang na ang:

A parent holding a young child while cooking dinner, a young boy is helping stir the pot.

Kalusugan ng Publiko (Public Health)

Primary care

A closeup of a nurse helping an older person with a cane walk down a hallfway

Community-based na residential at home health care

Mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan at pag-abuso ng droga o alak

Pangangalaga sa ospital

Closeup of a dropper of blue liquid above a row of test tubes

Research

Ang VCH ay nakikipagtulungan sa mga awtoridad sa kalusugan sa B.C. upang masigurado na nakukuha ng lahat ng mga pasyente ang pangangalagang kailangan nila, nasaan man sila, kabilang na ang primary care para sa mga táong nagtratrabaho o bumibisita sa ating rehiyon, at specialized care para sa mga pasyente nakatira sa ating province.

Isang mahusay na lugar ng trabaho

Ang aming layunin ay ang pagsama-samahin ang staff at medical staff bilang isang collective team na maghahatid ng mahusay na pangangalaga para sa lahat. Upang maihitid ang aming mga serbisyo, mayroon kaming mahigit sa 29,000 staff at medical staff, 3,000 aktibong volunteers, at mahigit pa sa 900 pangunahing imbestigador (principal investigators) na nagsasagawa ng clinical at discovery research sa VCH Research Institute.

Your opportunities are endless text on screen
two people hiking in a forest

Energy at environmental sustainability

Pagpapanatili ng kapaligiran ay salaysay nating lahat

Naka-focus kami sa kalusugan ng ating planeta, sa climate change, at sa pagtiyak na ang lahat ng mga bahagi ng lipunan at ang lahat ng mga populasyon ay makakakuha ng mga serbisyo sa kalusugan at makakatamasa ng mabuting kalusugan.

Sustainability sa VCH

Karagdagang impormasyon tungkol sa amin

Ang mga pinuno

Kilalanin ang dedikadong Medical Health Officers, Senior Executive Team, Board of Directors, at Health Authority Medical Advisory Committee chairs ng VCH.

Pananagutan

Alamin kung ano ang trabahong ginagawa namin upang imonitor at subaybayan ang aming performance para masigurado na ang aming mga serbisyo ay tumutupad sa iyong mga pangangailangan.

Innovation

Alamin kung ano ang mga bagong aktibidad na aming isinasagawa para pahusayin ang kalidad at kaligtasan ng pangangalaga, kahusayan ng pagpapalakad, at karanasan ng staff at mga pasyente.

Media Centre

Basahin ang aming mga pinakabagong balita.