nurse at vaccine tent

Đơn vị Y tế Công cộng

Các dịch vụ tại mỗi Đơn vị Y tế Công cộng bao gồm:

  • Kiểm soát Bệnh Truyền nhiễm: Cung cấp hỗ trợ lâm sàng, nguồn lực và giáo dục để phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, bao gồm quản lý sự vụ, tiếp xúc và bùng phát đối với các bệnh có thể phòng ngừa bằng thuốc chủng, nhiễm trùng đường hô hấp do vi-rút và nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục và máu.
  • Chương trình Nha khoa Y tế Công cộng cho Trẻ em: Các dịch vụ vệ sinh răng miệng bao gồm khám răng, thông tin sức khỏe răng miệng, bôi vecni florua và giới thiệu chăm sóc răng.
  • Dịch vụ Thính giác (Thính lực): Khám sàng lọc thính lực cho trẻ sơ sinh, trẻ em và thanh thiếu niên, chẩn đoán suy giảm thính lực và lắp máy trợ thính cho trẻ từ 0 đến 19 tuổi.
  • Phòng khám Tiêm chủng: Phòng khám Tiêm chủng cung cấp các loại vắc xin được khuyến nghị cho trẻ sơ sinh, trẻ em trong độ tuổi đi học và người lớn có bệnh trạng và nhu cầu tiêm chủng phức tạp. Trong các cuộc hẹn tại phòng khám, cha mẹ và người chăm sóc cũng có thể nhận được hỗ trợ về các thông tin sức khỏe trẻ em khác như đánh giá sức khỏe và phát triển toàn diện, thông tin sức khỏe, giáo dục và giới thiệu chuyên khoa.
  • Dinh dưỡng (Dịch vụ Chuyên gia dinh dưỡng Y tế Công cộng): Chuyên gia dinh dưỡng cung cấp thông tin và hỗ trợ liên quan đến thực phẩm và dinh dưỡng thông qua tư vấn, phòng khám và nâng cao sức khỏe.
  • Dịch vụ Hỗ trợ Điều dưỡng Nhi khoa: Các dịch vụ và chăm sóc cho trẻ em có bệnh mãn tính, bệnh phức tạp và có nhu cầu đặc biệt.
  • Chương trình Tiền sản & Thời thơ ấu: Sàng lọc, giáo dục và hỗ trợ, bao gồm cả việc giới thiệu chuyên khoa, nếu cần. Y tá Y tế Công cộng (Public Health Nurses, PHN) cũng đánh giá sức khỏe và sự phát triển của bà mẹ và trẻ sơ sinh, đồng thời cung cấp giáo dục và hỗ trợ liên tục trong suốt thời thơ ấu nếu cần.
  • Dịch vụ Tiếng nói và Ngôn ngữ: Đánh giá và chẩn đoán tình trạng suy giảm khả năng nói và hỗ trợ cho cư dân VCH từ sơ sinh cho đến khi hội đủ điều kiện vào Mẫu giáo.
  • Thị lực: Giáo dục công cộng và giới thiệu đi đo thị lực.
  • Thanh thiếu niên và Sức khỏe Tình dục (Phòng khám Thanh thiếu niên): Giáo dục sức khỏe, tư vấn, cung cấp các biện pháp ngừa thai và tránh thai khẩn cấp, chẩn đoán thai nghén và tư vấn các lựa chọn, xét nghiệm và điều trị các bệnh nhiễm trùng qua đường tình dục, chủng ngừa và giới thiệu.

Địa điểm của Đơn vị Y tế Công cộng

North Shore

Trung tâm Y tế Cộng đồng Central
132 Esplanade (tầng 5), North Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Central)
(604) 983-6700

Trung tâm Y tế Cộng đồng Parkgate
3625 Banff Court, Phòng 200, North Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Parkgate)
(604) 904-6450

Trung tâm Y tế Cộng đồng West Vancouver
2121 Marine Drive, West Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng West Vancouver)
(604) 904-6200

Richmond

Đơn vị Y tế Công cộng Richmond
8100 Granville, Richmond, B.C.
(bên trong Richmond Place - 8100 Granville Avenue)
(604) 233-3150

Sea-to-Sky

Trung tâm Y tế Pemberton
1403 Portage Road, Pemberton, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Pemberton)
(604) 894-6939

Trung tâm Y tế Cộng đồng Squamish
1140 Hunter Place, Squamish, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Squamish)
(604) 892-2293

Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Whistler
4380 Lorimer Road, Whistler, B.C.
(bên trong Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Whistler)
(604) 932-3202

Vancouver

Trung tâm Y tế Cộng đồng Evergreen
3425 Crowley Drive, Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Evergreen)
(604) 872-2511

Trung tâm Y tế Cộng đồng Pacific Spirit
2110 West 43rd Avenue, Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Pacific Spirit)
(604) 261-6366

Trung tâm Y tế Cộng đồng Raven Song
2450 Ontario Street, Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Raven Song)
(604) 709-6400

Trung tâm Y tế Cộng đồng Robert & Lily Lee Family
1669 East Broadway, Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Robert & Lily Lee Family)
(604) 675-3980

Trung tâm Y tế Cộng đồng phía Nam
6405 Knight Street, Vancouver, B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng phía Nam)
(604) 321-6151

Trung tâm Y tế Cộng đồng Three Bridges
1128 Hornby Street, Vancouver B.C.
(bên trong Trung tâm Y tế Cộng đồng Three Bridges)
(604) 331-8900
Đường dây hẹn tiêm chủng – (604) 331-8909

Nông thôn Duyên hải

Đơn vị Y tế Công cộng Bella Coola
1025 Elcho Street, Bella Coola, B.C.
(bên trong Bệnh viện Đa khoa Bella Coola)
(250) 799-5722

Đơn vị Y tế Công cộng qathet
5000 Joyce Avenue (tầng 3), Powell River, B.C.
(bên trong Bệnh viện Đa khoa qathet)
(604) 485-3310

Đơn vị Y tế Gibsons
821 Gibsons Way, Gibsons, B.C.
(Đơn vị Y tế Gibsons)
(604) 984-5070

Đơn vị Y tế Sechelt
5571 Inlet Avenue, PO Box 1040, Sechelt, B.C.
(Đơn vị Y tế Sechelt)
(604) 885-5164