Geometric pattern of mountains

Need help immediately?

If there is an urgent safety concern, please call 9-1-1 or go to emergency at your nearest hospital.

Suicide prevention hotline: 1-800-784-2433

Call BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (BC Wide Indigenous Toll Free Crisis and Support Line): 1-800-588-8717

Nhóm Đáp ứng Trẻ em & Vị thành niên (CART) cung cấp đáp ứng khẩn cấp (trong vòng 72 giờ), và dịch vụ sức khỏe tâm thần ngắn hạn cho trẻ em và thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học đang gặp khủng hoảng tâm thần hoặc cảm xúc cấp tính.

How to access

 • Tìm hiểu quy định hội đủ điều kiện

   

  • Trẻ em từ 5 đến 18 tuổi
  • Cư dân Vancouver
  • Khách hàng có bác sĩ tâm thần riêng hoặc đang làm việc với nhóm Sức khỏe Tâm thần Trẻ em và Thanh thiếu niên VCH không hội đủ điều kiện để được điều trị ngắn hạn. 
 • Make a referral

  Bất kỳ ai quan tâm đến trẻ em hoặc thanh thiếu niên có thể đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần hoặc cảm xúc hoặc có nguy cơ tự tử có thể liên lạc với CART để biết thêm thông tin hoặc để giới thiệu. Liên lạc CART tại số (604) 874-2300.

Giờ hoạt động

Hiện đang đóng
 • Thứ hai:   9:00 sa to 7:30 ch
 • Thứ ba:   9:00 sa to 7:30 ch
 • Thứ tư:   9:00 sa to 7:30 ch
 • Thứ năm:   9:00 sa to 7:30 ch
 • Thứ sáu:   9:00 sa to 5:00 ch
 • Thứ bảy:   Đã đóng
 • Chủ nhật:   Đã đóng

Những gì sẽ thấy

Dịch vụ CART bao gồm

 • đánh giá và tư vấn khẩn cấp,
 • can thiệp lâm sàng và
 • phối hợp với các nguồn lực của cộng đồng.

Tài nguyên

1212 West Broadway

1212 West Broadway is a five-story retail and office building.

Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Ứng phó Khẩn cấp cho Trẻ em & Thanh thiếu niên

Cung cấp các dịch vụ đánh giá và sức khỏe tâm thần ngắn hạn, bao gồm đánh giá, phòng ngừa và can thiệp nguy cơ tự tử cho trẻ em và thanh thiếu niên đang trải qua các cơn khủng hoảng tâm thần hoặc cảm xúc cấp tính.