Geometric pattern of mountains

Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Child & Adolescent Response Team (CART) ay tumutugon kaagad (sa loob ng 72 oras), at naglalaan ng short-term na serbisyo sa pangkaisipang kalusugan para sa mga batang nasa edad ng pagpasok sa eskwelahan at para sa mga kabataang dumaranas ng acute psychiatric o emotional crises.

Paano i-access

 • Tingnan kung eligible

  • Mga batang 5 hanggang 18 taong-gulang
  • Naninirahan sa Vancouver
  • Ang mga kliyenteng may pribadong psychiatrist o nakikipagtulungan sa isang VCH Child and Youth Mental Health team ay hindi eligible para sa short-term treatment. 
 • Kumuha ng referral

  Anyone who is concerned a child or youth who may be experiencing a mental health or emotional crisis or at possible risk of suicide can contact CART for more information or to make a referral. Contact CART at (604) 874-2300.

Mga oras ng pagpapalakad

Kasalukuyang sarado
 • Monday:   9:00 a.m. to 7:30 p.m.
 • Tuesday:   9:00 a.m. to 7:30 p.m.
 • Wednesday:   9:00 a.m. to 7:30 p.m.
 • Thursday:   9:00 a.m. to 7:30 p.m.
 • Friday:   9:00 a.m. to 5:00 p.m.
 • Saturday:   Sarado
 • Sunday:   Sarado

Ano ang maaasahang mangyari

Kabilang sa CART services ang mabilis na assessment at konsultasyon, clinical intervention, at koordinasyon sa community resources.

Resources

1212 West Broadway

1212 West Broadway is a five-story retail and office building.

Child & Youth Urgent Response Mental Health Services

Naglalaan ng assessment at mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan para sa maikling panahon, kabilang na ang suicide risk assessment, paghadlang at interbensiyon nito, para sa mga bata at kabataang dumaranas ng acute psychiatric o emotional crises.