Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Supporting and Connecting Youth (SACY) - Nakikipagtalakayan ang Substance Use Health Prevention Initiative sa mga magulang, guro, estudyante, at administrators sa Vancouver at sa mas malaking komunidad sa isang proseso para palakasin ang school-based alcohol at drug prevention at early-intervention na mga programa at patakaran.

Kung ikaw ay isang estudyanteng may krisis sa kasalukuyan, kontakin ang crisis centre sa: 

Ano ang maaasahang mangyari

Supporting and Connecting Youth (SACY) - Nakikipagtalakayan ang Substance Use Health Prevention Initiative sa mga magulang, guro, estudyante, at administrators sa Vancouver at sa mas malaking komunidad sa isang proseso para palakasin ang school-based alcohol at drug prevention at early-intervention na mga programa at patakaran.

SACY sa Vancouver School Board (VSB) Website

Layunin ng SACY na hadlangan at i-delay ang paggamit ng droga o alak at bawasan ang mga problemang may kinalaman sa paggamit ng droga o alak.

Ang SACY ay may apat na magkakaugnay na activity streams:

  1. Youth Prevention at Engagement,
  2. Parent Engagement,
  3. Curriculum at Teacher Training, at
  4. STEP - isang off-site na programang nagtatagal nang tatlong araw.

Mga partner ng SACY

Ang SACY ay isang partnership ng Vancouver School Board at Vancouver Coastal Health. Ang ibang collaborating partners ay ang University of British Columbia, ang City of Vancouver, ang Vancouver Police Department, at ang Centre for Addictions Research of British Columbia.