Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang aming libreng youth substance use services ay dinisenyo para matupad ang mga pangangailangan ng mga kabataang nahihirapan dahil sa paggamit nila ng droga o alak. Kabilang dito ang pag-iwas, counselling, mga opsyon para sa withdrawal management, mga mapagpipiliang treatment, at mga serbisyo ng isang intensive case management team.

Mga programa

Ang youth substance use services na ito ay dinisenyo para matupad ang mga pangangailangan ng mga kabataang nahihirapan dahil sa paggamit nila ng droga o alak, o dahil sa addiction sa mga droga o alak. Kabilang dito ang pag-iwas, counselling, at treatment services. 

Referrals at intake

Mangyaring huwag mag-atubiling tumawag kung may mga tanong tungkol sa mga serbisyo o upang malaman kung ano ang mga opsyon ng mga kabataang nahihirapan dahil sa paggamit ng droga o alak. Ang mga kliyente ay maaaring mag-self-refer.

I-download ang CAIT referral package para sa Peak House, Young Bears Lodge, at para sa VCH day treatment program.

Youth CAIT referral package

Kontakin kami

Mangyaring huwag mag-atubiling tumawag sa amin kung may mga tanong tungkol sa mga serbisyong inaalok o upang malaman kung ano ang mga opsyon ng mga kabataang nahihirapan dahil sa paggamit ng droga o alak.

Bukás araw-araw mula 10 a.m. hanggang 8 p.m.

Telepono(604) 209-3705
Emailcait.youth@vch.ca
Fax: (604) 255-1101