Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Ang Youth Intensive Case Management Team (ICMT) ay isang multidisciplinary team at ang layunin nito ay ang mag-alok sa kabataang may mga komplikadong pangangailangan (ibig sabihin, paggamit ng droga o alak, homeless, may mga paghahamon sa mental health) ng innovative na mga serbisyong nagbibigay-diin sa kliyente at na sensitibo sa kanyang kultura.

Ang mga layunin nito ay ang karagdagang patuloy na pangangalaga at pagsali sa kabataan sa kanyang sariling pangangalaga, at mas mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng care team ng isang kabataan.

Kabilang sa mga serbisyong inaalok:

 • access sa primary care,
 • access sa Opiate Agonist Therapy,
 • kultural at spiritwal na suporta at mga serbisyo,
 • outreach sa komunidad,
 • mga referral at tulong sa pagkonekta sa mga serbisyo, kabilang na ang mga pangmatagalang suporta sa komunidad,
 • harm reduction supplies at edukasyon,
 • Occupational Therapist (OT) assessment at suporta,
 • pagpaplano ng treatment, at 
 • koneksyon sa pro-social supports.
 •  

Ano ang maaasahang mangyari

To make a referral to the YICMT please contact Youth CAIT. Youth CAIT phone lines are open daily.

 • Saturday to Thursday: 10:00 am– 8:00 pm
 • Fridays: 10:00 am– 5:00 pm

Phone: 604-209-3705
Email: cait.youth@vch.ca
Fax: 604-681-1894

“Ang ganitong klaseng team ay magbibigay ng pag-asa sa kabataang nakakaramdam na hindi sila makaliligtas sa mundong ito.” 

– Breezy, Youth Peer 

Ang mga layunin ng Youth ICMT ay ang karagdagang patuloy na pangangalaga at pagsali sa kabataan sa kanyang sariling pangangalaga, at mas mahusay na komunikasyon sa pagitan ng mga miyembro ng care team ng isang kabataan.

Kabilang sa ICMT Team ang:

 • team leader,
 • intake clinicians,
 • case managers/clinicians,
 • youth outreach workers,
 • cultural worker,
 • Nurse Practitioners,
 • Social Worker, at
 • Occupational Therapist.
Youth Intensive Case Management Team

Resources

Transition into Independence (TIP)​​​

The team also encompasses a housing subsidy program called Transition into Independence (TIP) which offers a monthly housing subsidy for market housing for VCH catchment area youths ages 18 to 25. Youth are connected with a youth care worker providing case management and intensive support to youths. Youths can also be connected to primary care, cultural and spiritual support, case management or other community or treatment supports.

The Transition Group

The team also offers a life skills group named the Transition group. The Transitions Group gives youth who are transitioning into adulthood the opportunity to learn life skills in a supportive, low-barrier environment along with Vancouver Coastal Health.

Participants are between the ages of 17 and 24 and have had some involvement with MCFD or VACFSS.

Examples of topics covered include:

 • healthy eating,
 • eating on a budget,
 • income and identification,
 • education and employment, and 
 • physical and mental health.

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver
 • Youth Intensive Case Management Team (YICMT) at qathet General Hospital

  5000 Joyce Avenue, 3rd floor Powell River