«برنامه بنیاد در کاوننت هاوس ونکوور» (The Foundation Program at Covenant House Vancouver) یک برنامه اسکان، کاهش آسیب و بهبودی برای جوانان (سنین 16 تا 24 سال) ساکن ونکوور می‌باشد.

انتظار چه چیزی را داشته باشید

جوانان، در رابطه با مصرف ایمن‌تر مواد، اهداف فردی را شناسایی کرده، به آنها دست می‌یابند. هدف از حمایت، کاهش ریسک و افزایش دانش و آگاهی از شیوه‌های ایمن‌تر استفاده  از مواد می‌باشد.

این برنامه شامل مشاوره، مددکاری، مراقبت‌های اولیه، برنامه‌ریزی گروهی، دسترسی به وعده‌های غذایی و سالن بدنسازی در محل، فعالیت‌های تفریحی، دسترسی به حمایت‌های فرهنگی و یا معنوی، و فرصت‌های مهارت‌های زندگی است.

در ونکوور واقع شده است، تحت مدیریت Covenant House و Foundry Granville بوده و توسط VCH تأمین مالی می‌شود.

منابع

نحوه دسترسی به این سرویس

نامه‌ی ارجاع‌ به متخصص مورد نیاز است که آن را مشاور محلی یا متخصص مراقبت‌های  بهداشتی با همکاری مراجعه کننده تکمیل می‌کند. به محض دریافت نامه‌ی ارجاع، بوسیله‌ی تیم پذیرش مرکزی اعتیاد (CAIT) و مشاوران اختلال هم‌زمان  از نظر تکمیل بودن بررسی شده ، و اطمینان حاصل می‌‌گردد که مراجعه کنندگان بنابر نیازشان به مناسب‌ترین مرکز  ارجاع داده می‌شوند.

از طریق تیم پذیرش مرکزی اعتیاد(CAIT) به این برنامه دسترسی پیدا کنید.