Chương trình Nền tảng tại Covenant House Vancouver là một chương trình nội trú để phục hồi và giảm thiểu tác hại dành cho thanh thiếu niên (độ tuổi 16-24) cư trú tại Vancouver.

Những gì sẽ thấy

Thanh thiếu niên xác định và đáp ứng các mục tiêu cá nhân liên quan đến việc sử dụng chất gây nghiện an toàn hơn. Hỗ trợ nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro và nâng cao kiến ​​thức cũng như nhận thức về thực hành sử dụng chất gây nghiện an toàn hơn.

Chương trình bao gồm tư vấn, công tác xã hội, chăm sóc ban đầu, lập trình nhóm, tiếp cận các bữa ăn và phòng tập thể dục tại chỗ, các hoạt động giải trí, tiếp cận hỗ trợ văn hóa và/hoặc tinh thần cũng như các cơ hội kỹ năng sống.

Chương trình đặt ở Vancouver, do Covenant House và Foundry Granville điều hành, và do Cơ quan Y tế Duyên hải Vancouver tài trợ.

Tài nguyên

Cách truy cập dịch vụ này

Phải có giới thiệu do cố vấn cộng đồng hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoàn tất phối hợp với khách hàng. Sau khi nhận được giấy giới thiệu, các Cố vấn về Rối loạn Đồng thời của Nhóm Tiếp nhận Tập trung Cai nghiện (Central Addiction Intake Team-CAIT) sẽ xem xét tính đầy đủ và bảo đảm khách hàng được kết nối với cơ sở phù hợp nhất với nhu cầu của họ.

Tiếp cận chương trình này thông qua nhóm Tập trung Cai nghiện​​ Cai nghiện(CAIT).