Kailangan mo ba kaagad ng tulong?

Kung may alalahanin sa kalusugan na nangailangan kaagad ng atensyon, mangyaring tumawag sa 9-1-1 o magpunta sa emergency sa ospital na pinakamalapit sa iyo.

Suicide hotline: 1-800-784-2433

Tawagan ang BC Crisis Line: 604-310-6789

Kids Help Phone: 1-800-668-6868

KUU-US Crisis Support Line (Indigenous Toll-Free Crisis at Support Line sa Buong BC): 1-800-588-8717

 

Naglalaan ng assessment at mga serbisyo sa pangkaisipang kalusugan para sa maikling panahon, kabilang na ang suicide risk assessment, paghadlang at interbensiyon nito, para sa mga bata at kabataang dumaranas ng acute psychiatric o emotional crises.

Ano ang maaasahang mangyari

Ang mga serbisyong ito ay maaari ring magbigay-kaalaman sa publiko tungkol sa suicide, suicide intervention, pagluluksa, at loss (kapag namatayan).

Resources

Hanapin ang service na ito na malapit sa iyo

OR
 • Iba pa

  Child & Adolescent Response Team (CART) at West Broadway

  Suite 401, 1212 West Broadway Vancouver
 • Iba pa

  Step Up/Step Down services - Richmond

  6100 Bowling Road Unit #200 Richmond
 • klinika para sa pangkaisipang kalusugan

  Youth Urgent Response Team (YURT) at Foundry North Shore

  211 West 1st Street North Vancouver