nurse with patient

ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ

ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਭਾਲ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹਨ: ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

VCH ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ
Physiotherapist helps a patient

ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ

ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ

ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, VCH ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਆਫ਼ ਫੈਮਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਕੋਸਟਲ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਮਿਆਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ

New report from Chief Medical Health Officer: water systems, housing temperatures and Indigenous cultural practices - at high risk due to climate change

Construction starts on Sechelt Hospital Emergency Department upgrades

VCH sounds a warning about carbon monoxide poisoning

Staying safe during first cold weather stretch of the season

Richmond Hospital redevelopment reaches milestone

Fire extinguished at Vancouver General Hospital

Seasonal Tips For Winter Health and Wellness

New transitional housing, integrated health care supports coming to Sea to Sky region

Vancouver Coastal Health launches mental health awareness campaign for children and youth

Canada’s first supervised consumption site celebrates 20 years of saving lives

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ

ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ।

ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭੋ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ 120 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰਜੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੋਸਟਲ, ਰਿੱਚਮੰਡ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉੱਤਮ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

1.25 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ।

ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।