Abstract blurred blue background

Pag-access ng health care sa rehiyon

Hanapin ang tamang pangangalaga para sa iyong mga pangangailangan at alamin kung paano mag-access ng health care kung ikaw ay nakatira sa Vancouver Coastal Health region.

Mag-scroll upang tingnan

Sa seksyon na ito

Pangangalaga sa Emergency

0 mga serbisyo

Pangangalaga sa ospital

10 mga serbisyo

Primary care

2 mga serbisyo

Mga Public Health Unit

6 mga serbisyo

Intake services

2 mga serbisyo

Maligayang bati sa Vancouver Coastal Health: Health Services para sa mga Bagong-Dating

0 mga serbisyo

Family doctors

0 mga serbisyo

Services in Richmond

0 mga serbisyo

Services in Vancouver

0 mga serbisyo

Services in the Coastal region

0 mga serbisyo

Intensive care

2 mga serbisyo

Mga serbisyo

  • American Sign Language (ASL) Interpreters

  • Ethics services

  • Primary Care Clinics

Saan pupunta para sa health care

  • Emergency care para sa Emergency Departments sa mga ospital, para sa mga kritikal o mapanganib sa buhay na sitwasyon. Kung ang iyong alalahanin sa kalusugan ay hindi emergency, gamitin ang primary care services.
  • Urgent primary care centres (UPCCs) para sa same-day care para sa mga hindi inaasahang alalahanin sa kalusugan na hindi mapanganib sa buhay.
  • Regular na medikal na pangangalaga, na tinatawag ding primary care, mula sa family doctors o kaya nurse practitioners. Kung mayroon kang alalahanin sa kalusugan na hindi emergency, at wala ka pang family doctor, ang walk-in clinics ay nagbibigay ng mga serbisyo sa health care kung hindi emergency; maaari kang mag-drop in.
  • Ang community health centres (mga CHC) ay naglalaan ng iba't-ibang mga opsyon sa pangangalaga sa iisang lokasyon; ito'y mahahanap gamit ang aming Services & Resources pahina.
  • HealthLink BC - Tumawag sa 8-1-1 (7-1-1 para sa mga bingi at may kahirapan sa pandinig) para sa isang libreng 24-oras na serbisyo sa telepono na tinatauhan ng registered nurses, pharmacists, at dieticians; masasagot nila ang iyong mga katanungan hinggil sa kalusugan, at may translation services sa mahigit sa 130 wika.